عمومی

جزییات بازداشت شهرام جزایری در مشهد

جزییات بازداشت شهرام جزایری در مشهد

صبح روز شنبه و همزمان با آغاز این همایش، شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

دسته : عمومی - 4 ماه قبل